Kerncijfers

2PM Groep samengevat in enkele cijfers:

Werknemers per 31.12.2015 : 34 werknemers
  • 2PM Monaco S.A.M. : 14 werknemers
  • 2PM Zwitserland S.A. : 3 werknemers
  • 2PM Mauritius Ltd.
  • European Invest S.A. : 3 werknemers
Kantoren : 4 (Mauritius, Luxemburg, Monaco, Zwitserland)
 
Beheerd vermogen : €1,6 miljard
 
Discretionair en advies vermogensbeheer : 80% discretionaire mandaten, 20% adviserende mandaten