Langetermijntrends

“Onze researchteams identificeren de trends die de wereld van morgen zullen vormgeven.”

 

De wereld verandert snel. Onze teams zijn continu in de weer om inzicht te krijgen in de beleggingsmarkt: wat is de impact van deze veranderingen op onze moderne economiën, welke naties zullen voordeel halen uit deze veranderingen en welke sectoren zullen de economie van morgen aandrijven?

Onze strategen identificeerden de volgende trends die in de nabije toekomst van groot belang zullen zijn:

 1. Azië en andere opkomende markten gaan verder met het opeisen van hun rechtmatig deel van het wereld-BBP.
 2. Energiezekerheid en de stijgende olieprijs vormen een dwingende uitdaging voor ‘s werelds grootste economieën.
 3. De vraag naar basisproducten, met inbegrip van voeding, zal leiden tot aanbodtekorten die de prijzen opdrijven.
 4. De bevolkingstoename zal zorgen voor de uitputting van grondstoffen.
 5. Het beleid inzake klimaatverandering zal de ontwikkeling van schone energie versterken.
 6. De bankensector zal veranderen als gevolg van de schuldenkater en beleidshervormingen na de financiële crisis.
 7. Urbanisatie zal blijven toenemen.
 8. Overheidsratings zullen een sterke impact hebben op het leenvermogen van landen met een zware schuldenlast.  
 9. Een vergrijzende bevolking blijft een grote vraag naar gezondheidszorg voeden.
 10. Kortere economische cycli vereisen dat men korter op de bal speelt bij de toewijzing van activa en een grotere aandacht heeft voor correlaties.
 11. Beleggers zijn genoodzaakt meer te diversifiëren door een hogere volatiliteit en een toename van risico’s.