Asset allocatie

“80% van een portefeuilleprestatie is het resultaat van de allocatie van activa.”


Elke strategie wordt zorgvuldig opgebouwd rond de specifieke allocatie van activa die onze strategen nauwgezet bepalen. Zo komen we tegemoet aan de verwachtingen van onze klanten wat betreft risiconiveaus en streefrendementen.

Om deze strategieën uit te bouwen, passen onze teams verschillende technieken toe op vlak van kwantitatieve analyse. Zo meten ze de correlatieniveaus tussen activaklassen en simuleren ze de reactie van elke strategie in verschillende scenario’s.

earth.png